Цени

Директни варианти

Индиректни варианти

Дневна норма: 400 тона

Безплатно ползване на открита складова площ до 14 дни

*** Пристанището разполага със закрита складова площ от
3000qm за складиране на минерални торове и биг бегове
 • Месечен наем за закрит склад: 1,75 €/qm без ДДС
 • Транспорт от пристанищетo до склада и разтоварване: 3,0 €/t без ДДС
 • Товарене от склад на камион за експедиция: 1,5 €/t без ДДС
 • Теглене на електронна везна (две мерения): 5 €/камион без ДДС
 • Ползване на кейов фронт за бункероване на гориво:
 • 30 евро/час в работно време без ДДС
 • 39 евро/час в извън работно време без ДДС
 • Забележка:
  • Клиентите заплащат стойността на извършената услуга за
   претоварни работи в левова равностойност на централния курс на БНБ за
   датата на подписване на генералния акт.

  • Всички цени са без включен ДДС.

  • При обработка на неспециализирани за определения вид товар
   плавателни съдове цените за претоварните операции се договарят
   допълнително.

  • Работното време на пристанището е от Понеделник – Петък от
   07.30 ч. до 16.30 ч.

  Научете повече за нас

  Контакти