За Нас

Обща информация

Пристанище „Силистра-Лесил” е частна компания, вписана в
регистъра на пристанищата на Република България като пристанище за
обществен транспорт с регионално значение. Разположено е от 381-ви
до 382-ри км на р. Дунав, на обща площ от 73000 кв.м..Силистра е
пристанищен град, разположен в най-източната точкана българския бряг
на р.Дунав, на 381-ия км. Основан е в дълбока древност преди около
2400 години като римска крепост Дуросторум и има богата история.
Днес Силистра наброява 38000 жители.

Естественото географско разположение на пристанището, добре
установената комуникативна мрежа, свързваща пристанището със Северна
и Южна България и със страните от Източна и Централна Европа го
правят ключово звено между Европа, Средния Изток и Азия. В
съответствие със световните тенденции и изисквания, пристанището е
екипирано с необходимите специализирани съоръжения и транспортни
средства за обслужване на кораби и вагони с насипни, генерални,
палетизирани, контейнерни и др.товари.
Пристанището разполага със собствена добре изградена инфраструктура за
автомобилен и ж.п.транспорт. Има изградена действаща връзка с
републиканската ж.п.мрежа. Връзката между автомобилния и
ж.п.транспорт, речните пристанища по Дунав, Волга и Днепър, морските
пристанища Бургас и Варна се осъществява благодарение на добрата
организация на работа и съвместната дейност с агентийски,
транспортно-спедиторски и брокерски фирми.
В пристанището акустират и до 5000 тонни речно-морски кораби.Основни технически параметри

1. Работна дължина на кея - 540 м.

2. Дължина на кейовата стена, предвидена за разширение на
пристанището - 430 м.

3. Открита складова площ в обсега на крановете - 25000 кв.м.

4. Открита складова площ предвидена за разширение на
пристанището - 48000 кв.м.

5. Закрита складова площ - 8000 кв.м.

6. Брой корабни места - 5

7. Брой котвастоянки - 2

8. Механизация

- портален кран / 1брой / от 20 до 32 тона обсег на стрелата
на крана при 20 т. - 36 м. и при 32 т. - 16 м.

- портален кран / 2 броя / до 10 тона с обсег на стрелата 32
м.

- дозатор за минерални торове в биг бегове от 450 до 1200 кг.

- зърнен терминал с два буферни силоза с обща вместимост 2000
т. и производителност за товарене 2000 т. / ден

- разтоварващи приспособления

- автотоварачи

- електронна везна до 80 т.

9. Разполагаема площ в непосредствена близост до
пристанището, подходяща за разширение и за промишлена дейност -
150000 кв.м

- Разполагаема дължина на кейовата стена извън пристанището -
350 м.

Научете повече за нас

Контакти