25 години пристанищна дейност

В съответствие със световните тенденции и изисквания,
пристанището е екипирано с необходимите специализирани съоръжения и
транспортни средства за обслужване на кораби и вагони с насипни,
генерални, палетизирани, контейнерни и др.товари.

В съответствие със световните тенденции и изисквания,
пристанището е екипирано с необходимите специализирани съоръжения и
транспортни средства за обслужване на кораби и вагони с насипни,
генерални, палетизирани, контейнерни и др.товари.

Основни технически параметри
 • Работна дължина на кея - 540 м.
 • Дължина на кейовата стена, предвидена за разширение на
  пристанището - 430 м.
 • Открита складова площ в обсега на крановете - 25000 кв.м.
 • Открита складова площ предвидена за разширение на
  пристанището - 48000 кв.м.
 • Закрита складова площ - 8000 кв.м.
Контакти

Телефон:

 • +359 86 821969

Факс:

 • +359 86 822109

GSM:

 • +359 89 8656557

Адрес:

 • Западна промишлена зона
 • П.К. 154

Нашите Услуги

Обработване на товари

Обработване на насипни товари, претоварни операции на
опаковани и неопаковани товари, товарене и обработване на
Бигбегове

Допълнителна пристанищна дейност

Товари на контейнери, ползване на пристанищни технически
средства, складова дейност

Приемане и преработване на отпадъци

Научете повече за нас

Контакти