25 години пристанищна дейност

В съответствие със световните тенденции и изисквания, пристанището е екипирано с необходимите специализирани съоръжения и транспортни средства за обслужване на кораби и вагони с насипни, генерални, палетизирани, контейнерни и др.товари.

Пристанището разполага със собствена добре изградена инфраструктура за автомобилен и ж.п.транспорт. Има изградена действаща връзка с републиканската ж.п.мрежа.

Основни технически параметри
  • Работна дължина на кея - 540 м.
  • Дължина на кейовата стена, предвидена за разширение на пристанището - 430 м.
  • Открита складова площ в обсега на крановете - 25000 кв.м.
  • Открита складова площ предвидена за разширение на пристанището - 48000 кв.м.
  • Закрита складова площ - 8000 кв.м.


Контакт

Галерия

Нашите Услуги

Обработване на товари

Обработване на насипни товари, претоварни операции на опаковани и неопаковани товари, товарене и обработване на Бигбегове

Допълнителна пристанищна дейност

Товари на контейнери, ползване на пристанищни технически средства, складова дейност

Приемане и преработване на отпадъци

Научете повече за нас

Контакт