Цени

Отстъпки от обявените цени за количества, достигнати в рамките на една календарна година:

  • от 10000 до 15000 тона: 5%

  • над 15000 тона: 10%

Kораб-камион (директно) Зърно и фуражи (директно) Kораб-склад-камион (индиректно)

Отстъпки от обявените цени за количества, достигнати в рамките на една календарна година:

  • от 10000 до 15000 тона: 5%

  • над 15000 тона: 10%

Кораб-камион (директно)

Дневна норма: 400 тона

Отстъпки от обявените цени за количества, достигнати в рамките на една календарна година:

  • от 10000 до 15000 тона: 5%

  • над 15000 тона: 10%

Безплатно ползване на открита складова площ до 14 дни

Kораб-камион (директно) Kораб-склад-камион (индиректно)
Забележка:
  • Клиентите заплащат стойността на извършената услуга за претоварни работи в левова равностойност на централния курс на БНБ за датата на подписване на генералния акт.

  • Всички цени са без включен ДДС.

  • При обработка на неспециализирани плавателни съдове с насипни товари от типа 1701, 910005, БИП - 02, РВ " Георгица Карастоянова", "Архангелск", румънски екипажни от серията 11607 и 11523, като такива, които са с повече от едно товарно помещение, цените за основните претоварни работи по Таблица 1 и Таблица 2 се заплащат с 20% увеличение.

Научете повече за нас

Контакт