За Нас

Обща информация

Пристанище „Силистра-Лесил” е частна компания, вписана в регистъра на пристанищата на Република България като пристанище за обществен транспорт с регионално значение. Разположено е от 381-ви до 382-ри км на р. Дунав, на обща площ от 73000 кв.м..Силистра е пристанищен град, разположен в най-източната точкана българския бряг на р.Дунав, на 381-ия км. Основан е в дълбока древност преди около 2400 години като римска крепост Дуросторум и има богата история. Днес Силистра наброява 38000 жители.

Естественото географско разположение на пристанището, добре установената комуникативна мрежа, свързваща пристанището със Северна и Южна България и със страните от Източна и Централна Европа го правят ключово звено между Европа, Средния Изток и Азия. В съответствие със световните тенденции и изисквания, пристанището е екипирано с необходимите специализирани съоръжения и транспортни средства за обслужване на кораби и вагони с насипни, генерални, палетизирани, контейнерни и др.товари. Пристанището разполага със собствена добре изградена инфраструктура за автомобилен и ж.п.транспорт. Има изградена действаща връзка с републиканската ж.п.мрежа. Връзката между автомобилния и ж.п.транспорт, речните пристанища по Дунав, Волга и Днепър, морските пристанища Бургас и Варна се осъществява благодарение на добрата организация на работа и съвместната дейност с агентийски, транспортно-спедиторски и брокерски фирми. В пристанището акустират и до 5000 тонни речно-морски кораби.


Основни технически параметри

1. Работна дължина на кея - 540 м.

2. Дължина на кейовата стена, предвидена за разширение на пристанището - 430 м.

3. Открита складова площ в обсега на крановете - 25000 кв.м.

4. Открита складова площ предвидена за разширение на пристанището - 48000 кв.м.

5. Закрита складова площ - 8000 кв.м.

6. Брой корабни места - 5

7. Брой котвастоянки - 2

8. Механизация

- портален кран / 1брой / от 20 до 32 тона обсег на стрелата на крана при 20 т. - 36 м. и при 32 т. - 16 м.

- портален кран / 2 броя / до 10 тона с обсег на стрелата 32 м.

- дозатор за минерални торове в биг бегове от 450 до 1200 кг.

- зърнен терминал с два буферни силоза с обща вместимост 2000 т. и производителност за товарене 2000 т. / ден

- разтоварващи приспособления

- автотоварачи

- електронна везна до 80 т.

9. Разполагаема площ в непосредствена близост до пристанището, подходяща за разширение и за промишлена дейност - 150000 кв.м

- Разполагаема дължина на кейовата стена извън пристанището - 350 м.

Естественото географско разположение на пристанището, добре установената комуникативна мрежа, свързваща пристанището със Северна и Южна България и със страните от Източна и Централна Европа го правят ключово звено между Европа, Средния Изток и Азия. В съответствие със световните тенденции и изисквания, пристанището е екипирано с необходимите специализирани съоръжения и транспортни средства за обслужване на кораби и вагони с насипни, генерални, палетизирани, контейнерни и др.товари. Пристанището разполага със собствена добре изградена инфраструктура за автомобилен и ж.п.транспорт. Има изградена действаща връзка с републиканската ж.п.мрежа. Връзката между автомобилния и ж.п.транспорт, речните пристанища по Дунав, Волга и Днепър, морските пристанища Бургас и Варна се осъществява благодарение на добрата организация на работа и съвместната дейност с агентийски, транспортно-спедиторски и брокерски фирми. В пристанището акустират и до 5000 тонни речно-морски кораби.

Научете повече за нас

Контакт