Западна промишлена зона
П.К. 154
7500 Силистра
България
Тел. +359 86 821969
Факс. +359 86 822109
GSM: +359 89 8656557

Пристанище Силистра - Лесил е пристанище за обществен транспорт.
Разположено е от 381-ви до 382-ри км на р. Дунав, на обща площ от 73000 кв.м..

Силистра е пристанищен град, разположен в най-източната точка на българския бряг на р.Дунав, на 381-ия км. Основан е в дълбока древност преди около 2400 години като римска крепост Дуросторум и има богата история. Днес Силистра наброява 38000 жители. Естественото географско разположение на пристанището, добре установената комуникативна мрежа, свързваща пристанището със Северна и Южна България и със страните от Източна и Централна Европа го правят ключово звено между Европа, Средния Изток и Азия.
В съответствие със световните тенденции и изисквания, пристанището е екипирано с необходимите специализирани съоръжения и транспортни средства за обслужване на кораби и вагони с насипни, генерални, палетизирани, контейнерни и др.товари. Пристанището разполага със собствена добре изградена инфраструктура за автомобилен и ж.п.транспорт. Има изградена действаща връзка с републиканската ж.п.мрежа. Връзката между автомобилния и ж.п.транспорт, речните пристанища по Дунав, Волга и Днепър, морските пристанища Бургас и Варна се осъществява благодарение на добрата организация на работа и съвместната дейност с агентийски, транспортно-спедиторски и брокерски фирми.
В пристанището акустират и до 5000 тонни речно-морски кораби.